Postępowanie 2/2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi prawnej w zakresie prowadzenia spraw sądowych dotyczących sporu z konsorcjum Polimex-Mostostal SA i SUTCO Polska Sp. z o.o. -Wykonawcą inwestycji Budowa ZUOK oraz innych spraw sądowych związanych z przedmiotową Inwestycją.

Word-icon

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia