Postępowanie 22/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-747a81c0-4d42-11ee-a60c-9ec5599dddc1