Postępowanie 19/2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych pojazdów z zabudowami bezpylnymi przeznaczonymi do odbioru odpadów.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.11.2012. o godzinie 9:00 –link do ogłoszenia

Word-icon

Zawiadomienie o wyborze oferty

Word-icon

SIWZ

647716-pdf-512

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

647716-pdf-512

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.11.2012r.