Postępowanie 17/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-42c4ee8d-26e6-11ee-9aa3-96d3b4440790