Archiwum kategorii: Przetargi 2013

Postępowanie 1/2013

Przedmiotem zamówienia jest dostawa smarów i olei dla PPUH RADKOM Sp.zo.o.

Word-icon

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Word-icon

Ogłoszenie o zamówieniu

Word-icon

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -23.01.2013r.

Word-icon

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 29.01.2013r.

Word-icon

SIWZ

Word-icon

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 23.01.2013

Word-icon

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ 29.01.2013

Word-icon

Zawiadomienie o ponownej ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej

Word-icon

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Postępowanie 7/2013

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektu nr 10 ZUOK-zwiększenie powierzchni socjalno-administracyjnej.

Word-icon

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Word-icon

Ogłoszenie o zamówieniu

647716-pdf-512

Kosztorys ofertowy 1

647716-pdf-512

Kosztorys ofertowy 2

647716-pdf-512

Kosztorys ofertowy 3

647716-pdf-512

Kosztorys ofertowy 4

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.1

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.2

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.3

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.4

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.5

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.5

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.6

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.7

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.8

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.9

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.10

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.11

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.12

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.13

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.14

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.15

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.16

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.17

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.18

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.19

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.20

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.21

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.22

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.23

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.24

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.25

647716-pdf-512

Projekt budowlany cz.26

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy arch.1

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy arch.2

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy arch.3

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy arch.4

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy arch.5

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy arch.6

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy arch.7

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy arch.8

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy elektr..1

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy elektr..2

647716-pdf-512
Projekt wykonawczy elektr..3

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy elektr..4

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy elektr..5

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy konst. 2

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy konst.1

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy konst.3

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy konst.4

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy konst.5

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy konst.6

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy konst.7

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy went..1

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy went..2

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy went..3

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy went..4

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy went..5

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy went..6

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy went..7

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy wod-kan.1

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy wod-kan.2

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy wod-kan.3

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy wod-kan.4

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy wod-kan.5

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy wod-kan.6

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy wod-kan.7

647716-pdf-512

Przedmiary 1

647716-pdf-512

Przedmiary 2

647716-pdf-512

Przedmiary 3

647716-pdf-512

Przedmiary 4

647716-pdf-512

Specyfikacja techniczna 1

647716-pdf-512

Specyfikacja techniczna 2

647716-pdf-512

Specyfikacja techniczna 3

Word-icon

SIWZ

Word-icon

Zawiadomienie o wyborze oferty