Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. zaprasza
do złożenia oferty cenowej na wynajem rozdrabniacza do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych PPUH „RADKOM” w Radomiu ul. Witosa 94.

W załączeniu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie Przedmiot zamówienia wynajem rozdrabniacza 05.05.2020