Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na serwisowanie urządzeń przepompowni ścieków technologicznych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94 oraz przeprowadzanie raz  w miesiącu okresowych kontroli poprawności działania urządzeń.

Termin składania ofert przesunięty do dn. 13.02.2020r. do godz. 14:00.

647716-pdf-512-50x50 Zapytanie ofertowe przepompownie ścieków_07.02.2020r

647716-pdf-512-50x50 Plan sytuacyjny przepompowni ścieków