Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy, zgodnie z załączonym wykazem artykułów biurowych.

647716-pdf-512-50x50 Zaproszenie do złożenia oferty

647716-pdf-512-50x50 Zapytanie ofertowe Radkom art. biurowe

images Zapytanie ofertowe Radkom art. biurowe – formularz ofertowy

images Zapytanie ofertowe Radkom art. biurowe sprostowanie 28.01.2020 poz.18.