Przetargi – archiwum 2012

Postępowanie 1/2012

Przedmiotem zamówienia jest remont agregatu prądotwórczego z systemem odzysku ciepła typu Petra 630C z silnikiem Perkins z serii 4008-30TRS2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postępowanie 2/2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi prawnej w zakresie prowadzenia spraw sądowych dotyczących sporu z konsorcjum Polimex-Mostostal SA i SUTCO Polska Sp. z o.o. -Wykonawcą inwestycji Budowa ZUOK oraz innych spraw sądowych związanych z przedmiotową Inwestycją. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postępowanie 3/2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy telewizji przemysłowej CCTV na terenie zaplecza Składowiska Odpadów Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia tresci SIWZ 15.02.2012 Wyjaśnienia treści SIWZ 17.02.2012 Wyjaśnienie treści SIWZ 14.02.2012 Zawiadomienie o wyborze ofert Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kosztorys ofertowy Projekt Przedmiar robót Rysunek nr 1 Rysunek nr 2 Rysunek nr 3 Specyfikacja techniczna  

Postępowanie 4/2012

Przedmiotem zamówienia są usługi  dzierżawy (rentalu) odziezy roboczej letniej i zimowej, serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników PPUH RADKOM Sp.zo.o.. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty  

Postepowanie 5/2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz przesył gazu ziemnego dla PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postępowanie 6/2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu stalowego do prasy Presona. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty  

Postępowanie 7/2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową zgodnie z art. 3 ustawy Prawo energetyczne polegajacą na świadczeniu dostaw energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej do PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ 10.04.2012  

Postępowanie 8/2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową zgodnie z art. 3 ustawy Prawo energetyczne polegajacą na świadczeniu dostaw energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej do PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty  

Postępowanie 9/2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu samochodowego (dostawczego). Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienie treści SIWZ 21.05.2012  

Postępowanie 10/2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21.05.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postępowanie 11/2012

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa fabrycznie nowego pojazdu samochodowego (dostawczego) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienie treści SIWZ 29.05.2012 Zawiadomienie o wyborze oferty  

Postępowanie 12/2012

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej firmy PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienie tresci SIWZ 15.06.2012 Zawiadomienie o wyborze oferty

Postępowanie 13/2012

Przedmiotem zamówienia jest usługa dobrowolnego ubezpieczenia na życie pracowników PPUH RADKOM Sp.zo.o. oraz członków ich rodzin. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ 05.07.2012r. Wyjaśnienia treści SIWZ 06.07.2012  

Postępowanie 14/2012

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ 16.07.2012 Zawiadomienie o wyborze oferty  

Postępowanie 15/2012

Przedmiotem zamówienia jest usługa cięcia (rozdrobnienia) odpadów. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  

Postępowanie 16/2012

Przedmiotem zamówienia jest usługa cięcia odpadów. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty  

Postępowanie 17/2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie alternatywnego źródła ciepła-kotłownia kontenerowa zasilana biogazem i gazem ziemnym Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu BIOZ BIOZ instalacje biogaz 1 instalacje biogaz 2 instalacje biogaz 4 instalacje biogaz 5 instalacje biogaz 6 instalacje biogaz 7 instalacje biogaz 8 instalacje biogaz 9 instalacje biogaz 10 instalacje biogaz 11 instalacje biogaz 2 […]

Postępowanie 18/2012

Przedmiotem zamówienia jest  usługa dobrowolnego ubezpieczenia na życie pracowników PPUH RADKOM Sp.zo.o. oraz członków ich rodzin. Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia do SIWZ 11.10.2012  

Postępowanie 19/2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych pojazdów z zabudowami bezpylnymi przeznaczonymi do odbioru odpadów. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.11.2012. o godzinie 9:00 –link do ogłoszenia Zawiadomienie o wyborze oferty SIWZ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu […]

Postępowanie 20/2012

Przedmiotem zamówienia jest usługa dobrowolnego ubezpieczenia na życie pracowników PPUH RADKOM Sp.zo.o. oraz członków ich rodzin. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Wyjaśnienie do SIWZ 30.11.2012 Zawiadomienie o wyborze oterty  

Nasze programy i działania