Przetargi – archiwum 2010

Postępowanie 19/2010

Postępowanie przetargowe na wykonanie robót remontowo -modernizacyjnych budynku biurowo-warsztatowego nr 2 na składowisku, wraz z zagospodarowaniem terenu zaplecza wokół przedmiotowego budynku i wiata na kompaktor. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10 Załącznik 11 […]

Postępowanie 18/2010

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF. Informacja o przekazaniu ogłoszenia Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wyjaśnienia treści SIWZ Informacja o przekazaniu ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu  

Postępowanie 17/2010

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie PPUH RADKOM Sp.zo.o.z tytułu zabezpieczenia roszczeń w związku z eksploatacją składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne przy ul.Witosa 76 w wysokosci 500 000,00zł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postępowanie 16/2010

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia PPUH RADKOM Sp.zo.o. z tytułu zabezpieczenia roszczeń w związku z eksploatacją składowiska odpadów innych niz neibezpieczne i obojętne przy ul.Witosa. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu Wyjaśnienia treści SIWZ SIWZ  

Postępowanie 15/2010

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz mienia PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty  

Postępowanie 14/2010

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o przekazaniu ogłoszenia SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty Ogłoszenie o zamówieniu  

Postepowanie 13/2010

Przedmiotem zamówienie jest usługa ubezpieczenia samochodu IVECO STRALIS. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postępowanie 12/2010

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia PPUH RADKOM Sp.z o. o. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postępowanie 11/2010

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu  

Postępowanie 10/2010

Przedmiotem zamówienia jest cykliczne prowadzenie badań materiału po procesie kompostowania w instalacji ZUOK. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty  

Postępowanie 9/2010

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty  

Postępowanie 8/2010

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do selektywnej zbiórki odpadów Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postępowanie 7/2010

Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej, serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o wyborze oferty  

Postępowanie 6/2010

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF. Informacja o przekazaniu ogłoszenia SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu  

Postepowanie 5/2010

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do selektywnej zbiórki odpadów. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienie treści SIWZ

Postepowanie 4/2010

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  

Postępowanie 3/2010

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu do prasy. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienie treści SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty  

Postepowanie 2/2010

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do selektywnej zbiórki odpadów Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienie treści SIWZ  

Postępowanie 1/2010

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego w zakresie bieżącej obsługi prawnej Spółki Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postepowanie 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/02-2/01

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż baterii kondensatorów statycznych” pn  „Zagospodarowanie terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w zieleń oraz inne prace” w ramach Projektu ISPA-FS  nr 2002/PL/16/P/PE/034  „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu” Dane tygodniowe przebiegu parametrów elektrycznych stacji trafo Dane z projektu stacji transformatorowej cz1 Dane z projektu stacji transformatorowej cz2 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu […]

Nasze programy i działania