Oferty pracy

Oferta pracy AUTOMATYK

Kandydat na w/w stanowisko powinien legitymować się wykształceniem wyższymlub średnim technicznym o profilu elektrycznym lub elektronicznym (preferowana specjalność automatyka przemysłowa) oraz posiadać umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji elektrycznej. Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku automatyka należało będzie: nadzorowanie urządzeń i systemów wchodzących w skład linii kompostowania odpadów, linii sortowni i pras belujących,wykonywanie czynności konserwacyjno […]

0 komentarzy

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom