Przetargi – archiwum 2015

Postępowanie 23/2015

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa pojazdu samochodowego ze skrzynią samowyładowczą Ogłoszenie o udzieleniu wysłane do TED 26 02 2016 Zawiadomienie o wyborze oferty (15.02.2016.) SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02.01.2016 Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 30.12.2015  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane […]

Postępowanie 22/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków do odbioru odpadów. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty  

Postępowanie 21/2015

Przedmiotem zamówienia jest budowa wagi najazdowej 60 Mg wraz z utwardzeniem terenu dojazdu `Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wyjaśnienie treści SIWZ 21.12.2015 projekt budowlany projekt wykonawczy cz. 2 projekt wykonawczy cz. 3 projekt wykonawczy cz. 4 projekt wykonawczy cz. 5 projekt wykonawczy cz. 6 projekt wykonawczy cz. 7 przedmiar robót bud. przedmiar robót elektr. przedmiar robót […]

Postępowanie 20/2015

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa oleju napędowego i etyliny bezołowiowej Zawiadomienie o wyborze oferty SIWZ Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty Ogloszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.01.2016r. Ogloszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.01.2016 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika […]

Postępowanie 19/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu samochodowego z urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.10.2015 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.10.2015 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wyjaśnienia treści SIWZ 16.11..2015  

Postępowanie 18/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu samochodowego ze skrzynią samowyładowczą SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.10.2015 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.10.2015 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wyjaśnienia treści SIWZ 16.11..2015  

Postępowanie 17/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca kompleksową zgodnie z art 3 ustawy Prawo energetyczne polegającą na dostawie energii elektrycznej i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla PPUH RADKOM Sp.zo.o Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postępowanie 16/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na odpady Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ 02.10.2015 Wyjaśnienia treści SIWZ 06.10..2015 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Postępowanie 15/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ 29.09.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania  

Postępowanie 14/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompaktora SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 18.09.2015 Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 15.09.2015 Wyjaśnienia treści SIWZ 14.10..2015 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.11.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Oficjalnych […]

Postępowanie 13/2015

Naprawy i przeglądy eksploatacyjne pojazdów(2) Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-część II i III Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-część I  

Postępowanie 12/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu stalowego do prasy Presona Wyjaśnienia treści SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania  

Postępowanie 11/2015

Dostawa worków na odpady Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania Zmiana ogłoszenia Modyfikacja SIWZ SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu  

Postępowanie 10/2015

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa części zamiennych do belownicy hydraulicznej Presona. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  

Postępowanie 9/2015

Dostawa opon. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania Wyjaśnienia treści SIWZ 23.07.2015 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  

Postępowanie 8/2015

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PPUH RADKOM Sp.zo.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-część II Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-część I Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania Wyjaśnienia treści SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ SIWZ cz. II.-przedmiot zamówienia dla cz. II-zał. 6 SIWZ-część formalna + zał 1-5. 7- 14 SIWZ cz. II.-przedmiot zamówienia dla cz. I-załacznik 6 Ogłoszenie o […]

Postepowanie 7/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do belownicy hydraulicznej Presona. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  

Postępowanie 6/2015

Przedmiotem postępowania są naprawy i przeglądy eksploatacyjne pojazdów Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania  

Postępowanie 5/2015

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu, przebudowa sieci nn i oświetlania, zabepieczenie rurami ochronnymi przewodów kanalizacyjnych, zabezpieczenie rurami ochronnymi przewodów biogazu, budowa kanalizacji teletechnicznej-monitoring. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o wyborze oferty Specyfikacja techniczna sanitarna kosztorys ofertowy A kosztorys ofertowy B kosztorys ofertowy C Przedmiar robót A Przedmiar robót B Przedmiar robót C Specyfikacja techniczna elektryka […]

Postępowanie 3/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu samochodowego ze skrzynią samowyładowczą SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.05.2015 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 12.05.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

Ogloszenia o zmówieniach zgodnie z art 4 ust 8 Pzp

Ogłoszenie dostawa środków czystości-zakończone Ogłoszenie dostawa wody w butelkach 1,5l Ogłoszenie-dostawa konserw-zakończone  

Postępowanie 2/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu samochodowego (dostawczego) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Zawiadomienie o wyborze oferty SIWZ  

Postępowanie 4/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków do odbioru odpadów Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Postępowanie 1/2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników PPUH RADKOM Sp.zo.o. oraz członków ich rodzin Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Wyjaśnienia treści SIWZ 13.01.2015r Zawiadomienie o wyborze oferty  

Nasze programy i działania