Przetargi – archiwum 2018

Postępowanie 24/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady Ogłoszenie o zamówieniu (20.12.2018r.) SIWZ (20.12.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (04.01.2019r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (24.01.2019r.)  

Postępowanie 23/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ubezpieczenia majątku PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. Ogłoszenie o zamówieniu (07.12.2018r.) SIWZ (07.12.2018r.) Załącznik nr B do OPZ – Opis konstrukcji budynków i budowli oraz zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. Załącznik nr C do OPZ – Wykaz mienia wg lokalizacji i wg grup oraz maszyn i urządzeń budowlanych. Wyjaśnienia […]

Postępowanie 22/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej do PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. Ogłoszenie o zamówieniu (06.12.2018r.) SIWZ (06.12.2018r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.12.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ (11.12.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ II (13.12.2018r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.12.2018r.)   Informacja z otwarcia ofert (19.12.2018r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (09.01.2019r.) Zawiadomienie o unieważnieniu […]

Postępowanie 21/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej. Ogłoszenie o zamówieniu (23.11.2018r.) SIWZ (23.11.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (04.12.2018r.)   Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2016   Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2017   F-01 III kwartał 2018 Wyjaśnienia treści SIWZ (06.12.2018r.) […]

Postępowanie 20/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa oleju napędowego i etyliny bezołowiowej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (16.10.2018r.) SIWZ (16.10.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (27.03.2019r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (23.04.2019r.)  

Postępowanie 19/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej. Ogłoszenie o zamówieniu (05.10.2018r.) SIWZ (05.10.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (19.10.2018r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.10.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (29.10.2018r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (30.10.2018r.)  

Postępowanie 18/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej do PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (02.10.2018r.) SIWZ (02.10.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (06.11.2018r.) Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w TED (06.11.2018r.) Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w TED (09.11.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (23.11.2018r.) Zawiadomienie o […]

Postępowanie 17/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa dystrybucji energii elektrycznej do PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  opublikowane 17.01.2019r.  

Postępowanie 16/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego  jest zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa alternatywnego RDF oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w ramach zadania ” Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa  RDF na terenie ZUOK Radom” Ogłoszenie o zamówieniu (21.06.2018r.) SIWZ 21.06.2018 PFU 21.06.2018r. Decyzja z dn. 12.12.2012r. o sr odowiskowych uwarunkowaniach Decyzja […]

Postępowanie 15/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym. Ogłoszenie o zamówieniu (11.06.2018r.) SIWZ (11.06.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (19.06.2018r.) Modyfikacja ogłoszenia (19.06.2018r.) Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2016 Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2017 sprawozdanie F0-1 za I kwartał 2018   […]

Postępowanie 14/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF w nowo budowanej hali na terenie ZUOK Radom ogłoszenie opublikowane 26.05.2018 IDW cz. I SIWZ OPZ cz. II SIWZ Umowa cz. III SIWZ Decyzja z dn. 12.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach- załącznik do OPZ Decyzja z dn. 17.08.2016r. pozwolenie_wodnoprawne– załącznik do OPZ Decyzja […]

Postępowanie 13/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (22.05.2018r.) SIWZ (22.05.2018r.)  Informacja z otwarcia ofert (30.05.2018r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (11.06.2018r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18.06.2018r.)  

Postępowanie 12/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym. Ogłoszenie o zamówieniu (17.05.2018r.) SIWZ (17.05.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (23.05.2018r.) Modyfikacja ogłoszenia (23.05.2018r.)  Zawiadomienie o unieważnieniu (04.06.2018r.)  

Postępowanie 11/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia. Ogłoszenie o zamówieniu (10.04.2018r.) SIWZ (10.04.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ (16.04.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (20.04.2018r.) Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (26.04.2018r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (08.05.2018r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16.05.2018r.)  

Postępowanie 10/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy wody i odbiór ścieków. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (25.04.2018r.)  

Postępowanie 3/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa dystrybucji energii elektrycznej do PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki (29.03.2018r.)  

Postępowanie 9/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (21.03.2018r.) SIWZ (21.03.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (04.04.2018r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (18.04.2018r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (26.04.2018r.)  

Postępowanie 8/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF wraz z budową hali na terenie funkcjonującego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu.  Ogłoszenie o zamówieniu (13.03.2018r.)  SIWZ (13.03.2018r.)  Umowa  PFU  Załącznik do PFU – Warunki przyłączeniowe  Załącznik do PFU – Plan zasilania  Załącznik do PFU – decyzja z dn. 12.12.2012r. o […]

Postępowanie 7/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa drutu do prasy. Ogłoszenie o zamówieniu (26.02.2018r.) SIWZ (26.02.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (06.03.2018r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (21.03.2018r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (04.04.2018r.)  

Postępowanie 6/2018

Przedmiotem postępowania jest usługa zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej o kodzie 19 12 12 do produkcji RDF:  Ogłoszenie o zamówieniu (21.02.2018r.)  SIWZ (21.02.2018r.)  Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ (22.03.2018r.) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w TED (23.02.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (06.04.2018r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (26.04.2018r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do […]

Postępowanie 5/2018

Przedmiotem postępowania jest usługa najmu wózka jezdniowego podnośnikowego: Ogłoszenie o zamówieniu (19.02.2018r.) SIWZ (19.02.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (27.02.2018r.)  Zawiadomienie o wyborze oferty (08.03.2018r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (14.03.2018r.)  

Postępowanie 4/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa drutu do prasy.  Ogłoszenie o zamówieniu (05.02.2018r.)   SIWZ (05.02.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (15.02.2018r.) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (19.02.2018r.)  

Postępowanie 2/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej. Ogłoszenie o zamówieniu (01.02.2018r.) SIWZ (01.02.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ (06.02.2018r.)  Informacja z otwarcia ofert (09.02.2018r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (19.02.2018r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (01.03.2018r.)  

Postępowanie 1/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej. Ogłoszenie o zamówieniu (12.01.2018r.) SIWZ (12.01.2018r.) Modyfikacja treści SIWZ (15.01.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (18.01.2018r.)  Informacja z otwarcia ofert (22.01.2018r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (05.02.2018) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (12.02.2018r.)  

[/su_posts]

Nasze programy i działania