Przetargi 2022

Postępowanie 13/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa rozdrabniania gabarytów. Ogłoszenie o zamówieniu (19.05.2022r.) SWZ (19.05.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

Postępowanie 12/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy drutu do prasy. Ogłoszenie o zamówieniu (17.05.2022r.) SWZ (17.05.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

Postępowanie 11/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa transportu odpadów. Ogłoszenie o zamówieniu (05.05.2022r.) SWZ (05.05.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Modyfikacja treści SWZ (11.05.2022r.) Załącznik nr 7 do treści SWZ – wersja edytowalna Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.05.2022r.)  

Postępowanie 10/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP (29.04.2022r.) SWZ (29.04.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ i Modyfikacja treści SWZ (10.05.2022r.) Załącznik nr 10 do treści SWZ – wersja edytowalna Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.05.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (13.05.2022r.) […]

Postępowanie 9/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy energii elektrycznej.   Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (29.04.2022r.)   SWZ (25.04.2022r.)   Załączniki do SWZ – wersja edytowalna espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML) Wyjaśnienia treści SWZ (12.05.2022r.) Załącznik nr 8 i 9 do treści SWZ – wersja edytowalna Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w TED (17.05.2022r.) […]

Postępowanie 8/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej. Ogłoszenie o zamówieniu (25.04.2022r.) SWZ (25.04.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna  Wyjaśnienia treści SWZ (04.05.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (06.05.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (06.05.2022r.)  

Postępowanie 7/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa gazu ziemnego. Ogłoszenie o zamówieniu (01.04.2022r.) SWZ (01.04.2022r.) Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej Wyjaśnienia treści SWZ (06.04.2022r.) Modyfikacja treści SWZ (08.04.2022r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.04.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (26.04.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (26.04.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (16.05.2022r.)  

Postępowanie 6/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (22.03.2022r.) SWZ 22.03.2022r. Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (31.03.2022r.) Informacja o złożonych ofertach (31.03.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (07.04.2022r.)  

Postępowanie 5/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (23.03.2022r.) SWZ (18.03.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML) Wyjaśnienia treści SWZ (01.04.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (20.04.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (20.04.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (25.04.2022r.)  

Postępowanie 4/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa gazu ziemnego. Ogłoszenie o zamówieniu (15.03.2022r.) SWZ (15.03.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ (22.03.2022r.) Załączniki do wyjaśnień treści SWZ – wersja edytowalna Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.03.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (25.03.2022r.) Informacja o złożonych ofertach (25.03.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (31.03.2022r.)  

Postępowanie 3/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (24.02.2022r.) SWZ (24.02.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (17.03.2022r.) Informacja o złożonych ofertach (17.03.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (22.03.2022r.)  

Postępowanie 2/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa śmieciarki. Ogłoszenie o zamówieniu (24.02.2022r.) SWZ (24.02.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (04.03.2022r.) Informacja o złożonych ofertach (04.03.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (17.03.2022r.)    

Postępowanie 1/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest utylizacja odpadów medycznych. Ogłoszenie o zamówieniu (18.02.2022r.) SWZ (18.02.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (10.03.2022r.) Informacja o złożonych ofertach (10.03.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (24.03.2022r.)  

Nasze programy i działania