Przetargi 2022

Postępowanie 37/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym Ogłoszenie o zamówieniu (27.12.2022r.)   SWZ 27.12.2022 Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ (04.01.2023r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (17.01.2023r.) Informacja z otwarcia ofert (17.01.2023r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (18.01.2023r.)  

Postępowanie 36/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy drutu do prasy. Ogłoszenie o zamówieniu (12.12.2022r.) SWZ (12.12.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (12.01.2023r.) Informacja z otwarcia ofert (12.01.2023r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (24.01.2023r.)  

Postępowanie 35/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym Ogłoszenie o zamówieniu (09.12.2022r.) SWZ (09.12.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna  Wyjaśnienia treści SWZ (19.12.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (21.12.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (21.12.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (22.12.2022r.)  

Postępowanie 34/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy oleju napędowego i etyliny bezołowiowej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (05.12.2022r.) SWZ (30.11.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna espd-request (JEDZ w wersji PDF oraz XML) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (11.01.2023r.) Informacja z otwarcia ofert (11.01.2023r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (03.02.2023r.)  

Postępowanie 33/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i żurawiem HDS. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP (21.11.2022r.) SWZ (21.11.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (30.11.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (30.11.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (06.12.2022r.)  

Postępowanie 32/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy pojemników na odpady Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dn. 03.11.2022r. SWZ (03.11.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ (08.11.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (14.11.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (14.11.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (22.11.2022r.)

Postępowanie 31/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy energii elektrycznej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (25.10.2022r.) SWZ (20.10.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML) Modyfikacja treści SWZ (15.11.2022r.) Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w TED (18.11.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (15.12.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (15.12.2022r.) Zawiadomienie o […]

Postępowanie 30/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem wózka jezdniowego podnośnikowego. Ogłoszenie o zamówieniu (05.10.2022r.) SWZ (05.10.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (13.10.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (13.10.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu (20.10.2022r.)  

Postępowanie 29/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym. Ogłoszenie o zamówieniu (22.09.2022r.) SWZ (22.09.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ (29.09.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (03.10.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (03.10.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (06.10.2022r.)    

Postępowanie 28/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem wózka jezdniowego podnośnikowego. Ogłoszenie o zamówieniu (22.09.2022r.) SWZ (22.09.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ (27.09.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (30.09.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (30.09.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu (04.10.2022r.)  

Postępowanie 27/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem wózka jezdniowego podnośnikowego. Ogłoszenie o zamówieniu (19.09.2022r.) SWZ (19.09.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ i Modyfikacja treści SWZ (26.09.2022r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.09.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (28.09.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (28.09.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (05.10.2022r.)  

Postępowanie 25/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem wózka jezdniowego podnośnikowego. Ogłoszenie o zamówieniu (06.09.2022r.) SWZ (06.09.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (14.09.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (14.09.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu (15.09.2022r.)  

Postępowanie 24/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem wózka jezdniowego podnośnikowego. Ogłoszenie o zamówieniu (02.09.2022r.) SWZ (02.09.2022r.) Załączniki do treści SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (12.09.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (12.09.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu (15.09.2022r.)  

Postępowanie 23/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem wózka jezdniowego podnośnikowego. Ogłoszenie o zamówieniu (24.08.2022r.) SWZ (24.08.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (01.09.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (01.09.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu (02.09.2022r.)  

Postępowanie 22/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy energii elektrycznej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (26.08.2022r.) SWZ (23.08.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML) Modyfikacja treści SWZ (15.09.2022r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w TED (20.09.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (07.10.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (07.10.2022r.) Zawiadomienie […]

Postępowanie 21/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem wózka jezdniowego podnośnikowego. Ogłoszenie o zamówieniu (19.08.2022r.) SWZ (19.08.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ i Modyfikacja treści SWZ (25.08.2022r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.08.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (29.08.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (29.08.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (30.08.2022r.)  

Postępowanie 20/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (17.08.2022r.) SWZ (17.08.2022r.) Załączniki w wersji edytowalnej Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (25.08.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (25.08.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (02.09.2022r.)  

Postępowanie 19/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem wózków jezdniowych podnośnikowych. Ogłoszenie o zamówieniu (21.07.2022r.) SWZ (21.07.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (28.07.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (28.07.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty – cz. I zamówienia (16.08.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu II cz. zamówienia (16.08.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu I cz. zamówienia […]

Postępowanie 18/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest najem wózków jezdniowych podnośnikowych. Ogłoszenie o zamówieniu (01.07.2022r.) SWZ (01.07.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (18.07.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (18.07.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (19.07.2022r.)  

Postępowanie 17/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (28.06.2022r.) SWZ (28.06.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (19.07.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (19.07.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (29.07.2022r.)  

Postępowanie 16/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest remont nawierzchni placu poprzez wymianę kostki na PSZOK w Radomiu. Ogłoszenie o zamówieniu (27.05.2022r.) SWZ (27.05.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna PFU PSZOK szkic-zał.nr 1 do PFU Przedmiar PSZOK Modyfikacja treści SWZ (09.05.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (13.06.2022r.) Informacja o złożonych ofertach (13.06.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty […]

Postępowanie 15/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia.   Ogłoszenie o zamówieniu (26.05.2022r.) SWZ 26.05.2022r. Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ (31.05.2022r.)  II Wyjaśnienia treści SWZ (02.06.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (06.06.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (06.06.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (23.06.2022r.) Informacja o unieważnieniu wyboru Zawiadomienie […]

Postępowanie 14/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa transportu odpadów. Ogłoszenie o zamówieniu (25.05.2022r.) SWZ (25.05.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (02.06.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (02.06.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (15.06.2022r.)  

Postępowanie 13/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa rozdrabniania gabarytów. Ogłoszenie o zamówieniu (19.05.2022r.) SWZ (19.05.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (02.06.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (02.06.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (13.06.2022r.)

Postępowanie 12/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy drutu do prasy. Ogłoszenie o zamówieniu (17.05.2022r.) SWZ (17.05.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (26.05.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (26.05.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (06.06.2022r.)  

Postępowanie 11/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa transportu odpadów. Ogłoszenie o zamówieniu (05.05.2022r.) SWZ (05.05.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Modyfikacja treści SWZ (11.05.2022r.) Załącznik nr 7 do treści SWZ – wersja edytowalna Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.05.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (23.05.2022r.)  Informacja z otwarcia ofert (23.05.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (24.05.2022r.) […]

Postępowanie 10/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP (29.04.2022r.) SWZ (29.04.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ i Modyfikacja treści SWZ (10.05.2022r.) Załącznik nr 10 do treści SWZ – wersja edytowalna Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.05.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (13.05.2022r.) […]

Postępowanie 9/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy energii elektrycznej.   Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (29.04.2022r.)   SWZ (25.04.2022r.)   Załączniki do SWZ – wersja edytowalna espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML) Wyjaśnienia treści SWZ (12.05.2022r.) Załącznik nr 8 i 9 do treści SWZ – wersja edytowalna Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w TED (17.05.2022r.) […]

Postępowanie 8/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej. Ogłoszenie o zamówieniu (25.04.2022r.) SWZ (25.04.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna  Wyjaśnienia treści SWZ (04.05.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (06.05.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (06.05.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (24.06.2022r.)  

Postępowanie 7/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa gazu ziemnego. Ogłoszenie o zamówieniu (01.04.2022r.) SWZ (01.04.2022r.) Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej Wyjaśnienia treści SWZ (06.04.2022r.) Modyfikacja treści SWZ (08.04.2022r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.04.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (26.04.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (26.04.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (16.05.2022r.)  

Postępowanie 6/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (22.03.2022r.) SWZ 22.03.2022r. Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (31.03.2022r.) Informacja o złożonych ofertach (31.03.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (07.04.2022r.)  

Postępowanie 5/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (23.03.2022r.) SWZ (18.03.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML) Wyjaśnienia treści SWZ (01.04.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (20.04.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (20.04.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (25.04.2022r.)  

Postępowanie 4/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa gazu ziemnego. Ogłoszenie o zamówieniu (15.03.2022r.) SWZ (15.03.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ (22.03.2022r.) Załączniki do wyjaśnień treści SWZ – wersja edytowalna Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.03.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (25.03.2022r.) Informacja o złożonych ofertach (25.03.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (31.03.2022r.)  

Postępowanie 3/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (24.02.2022r.) SWZ (24.02.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (17.03.2022r.) Informacja o złożonych ofertach (17.03.2022r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (22.03.2022r.)  

Postępowanie 2/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa śmieciarki. Ogłoszenie o zamówieniu (24.02.2022r.) SWZ (24.02.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (04.03.2022r.) Informacja o złożonych ofertach (04.03.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (17.03.2022r.)    

Postępowanie 1/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest utylizacja odpadów medycznych. Ogłoszenie o zamówieniu (18.02.2022r.) SWZ (18.02.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (10.03.2022r.) Informacja o złożonych ofertach (10.03.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (24.03.2022r.)  

Nasze programy i działania