Przetargi 2021

Postępowanie 16/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej. Ogłoszenie opublikowane w TED (22.12.2021r.) SWZ (17.12.2021r.) Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej  espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML). Wyjaśnienia treści SWZ (05.01.2022r.) Modyfikacja treści SWZ (10.01.2022r.) Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia wysłane do publikacji w TED (10.01.2022r.) Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w TED (14.01.2022r.) Informacja o […]

Postępowanie 15/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa drutu do pras. Ogłoszenie o zamówieniu (22.11.2021r.) SWZ 22.11.2021r. Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (02.12.2021r.) Informacja o złożonych ofertach (02.12.2021r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (09.12.2021r.)

Postępowanie 14/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej. Ogłoszenie opublikowane w TED (17.11.2021r.) SWZ (12.11.2021r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML). Wyjaśnienia treści SWZ (06.12.2021r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (14.12.2021r.) Informacja o złożonych ofertach (14.12.2021r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (15.12.2021r.)

Postępowanie 13/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa używanej ładowarki czołowej. Ogłoszenie o zamówieniu (08.10.2021r.) SWZ 08.10.2021r. Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ (13.10.2021r.)  Wyjaśnienia treści SWZ II (18.10.2021r.)  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (21.10.2021r.) Informacja o złożonych ofertach (21.10.2021r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (10.11.2021r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (19.11.2021r.)  

Postępowanie 12/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa ładowarki czołowej. Ogłoszenie o zamówieniu (03.09.2021r.) SWZ (03.09.2021r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ (09.09.2021r.)  Wyjaśnienia treści SWZ II (13.09.2021r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (16.09.2021r.) Informacja o złożonych ofertach (16.09.2021r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.09.2021r.)

Postępowanie 11/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa drutu do pras. Ogłoszenie o zamówieniu (24.08.2021r.) SWZ (24.08.2021r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (02.09.2021r.) Informacja o złożonych ofertach (02.09.2021r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (14.09.2021r.)

Postępowanie 10/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa ładowarki czołowej. Ogłoszenie o zamówieniu (03.08.2021r.) SWZ 03.08.2021r. Załączniki do SWZ – wersja edytowalna  Wyjaśnienia treści SWZ (09.08.2021r.) Wyjaśnienia treści SWZ II (13.08.2021r.) Wyjaśnienia treści SWZ III (18.08.2021r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (20.08.2021r.) Informacja o złożonych ofertach (20.08.2021r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (23.08.2021r.)

Postępowanie 9/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest  Zagospodarowanie frakcji wysokokalorycznej o kodzie 19 12 12 komponent do produkcji RDF. Ogłoszenie o zamówieniu 02.08.2021r. SWZ 02.08.2021r. Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ (10.08.2021r.)   Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SWZ – zdjęcia Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (13.08.2021r.) Informacja o złożonych ofertach (13.08.2021r.)  […]

Postępowanie 8/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

Postępowanie 7/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w hali sortowni na ZUOK.

Postępowanie 5/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa drutu do pras.

Postępowanie 4/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa i montaż części zamiennych do przerzucarki BIOFIX. http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/ogloszenie-o-zamowieniu-31.03.2021r..pdf

Postępowanie 3/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w hali sortowni na ZUOK.

Postępowanie 2/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa drutu do pras.

Postępowanie 1/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej.

Nasze programy i działania