Zadania i cele

Szczegółowe cele i zadania zgodne z polityką środowiskową ustalone w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu w „Programie Zarządzania Środowiskowego” przedstawiają się następująco:

Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Zadania do realizacji celu:

  • Zwiększenie stopnia odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych na linii segregacji ZUOK
  • Zwiększenie przepustowości poprzez modernizację i rozbudowę linii segregacji ZUOK
  • Prowadzenie odzysku frakcji biodegradowalnej w kompostowni ZUOK
  • Produkcja wysokiej jakości komponentu do paliwa alternatywnego RDF
  • Budowa linii produkcji paliwa RDF

Nasze programy i działania