POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Celem nadrzędnym w zakresie zarządzania środowiskiem jest zapewnienie ograniczenia wpływu naszych procesów na środowisko, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jego stanu.

Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa PPUH RADKOM Sp. z o.o.

Nasze programy i działania