Zużyte źródła światła

Z terenu miasta Radomia odbywa się systematycznie.

Zużyte świetlówki odbierane są od wytwórców odpadów na podstawie zawartych umów lub na zgłoszenie. Zużyte źródła światła przechowywane są czasowo w rotacyjnym magazynie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, a następnie po zgromadzeniu większej partii przekazywane do specjalistycznej firmy, która zajmuje się ich unieszkodliwieniem.

swietlowki

W 2005r. RADKOM realizował, finansowaną przez Urząd Miejski, zbiórkę zużytych źródeł światła zawierających rtęć z placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Radomia.

Akcją objęto 103 placówki oświatowe.

Nasze programy i działania