Ankieta dla gmin

Ankieta dotycząca działań dla wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wynikającego ze znowelizowanej Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

word2013iconAnkieta do pobrania
(format: ms word)

 

Nasze programy i działania