Warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne to ważny temat w edukacji nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Pomysły na tematy związane z przyrodą czy recyklingiem uwrażliwiają nas wszystkich na potrzeby ochrony środowiska. 

W celu propagowania postaw ekologicznych organizujemy i przeprowadzamy na terenie Spółki warsztaty ekologiczne skierowane do dzieci i młodzieży.

Jeżeli Państwa instytucja oświatowa jest zainteresowana udziałem w naszych zajęciach, prosimy o przesłanie pisma przewodniego zawierającego następujące dane:

  • nazwa instytucji,
  • proponowana data warsztatów,
  • liczba uczestników warsztatów,
  • osoba kontaktowa ze strony instytucji oświatowej oraz numer telefonu kontaktowego.

Pismo należy przesłać pocztą elektroniczną (radkom@radkom.com.pl), faksem (numer faksu (48) 384 76 07) lub listowanie na adres PPUH RADKOM Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom z dopiskiem Warsztaty Ekologiczne.

 

 

Nasze programy i działania