Zadanie 5 – 2013/2014

„Ekologia jest na lata, zdobądź wiedzę na warsztatach”

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. informuje, iż ze względu na ogromne zainteresowanie szkół wyczerpane zostały terminy  organizacji warsztatów ekologicznych, podane w pkt. 3 Regulaminu zadania nr 5 „Ekologia jest na lata, zdobądź wiedzę na warsztatach”.

W związku z powyższym Zarząd Spółki wyznaczył dodatkowe terminy organizacji przedmiotowych warsztatów, w dniach: 14.03.2014r., 21.03.2014r., 11.04.2014r.

Szkoły, które nadesłały zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach, a nie zakwalifikowały się do udziału w nich z powodu braku wolnych terminów, zostaną powiadomione o dacie organizacji zajęć (w powyższych dodatkowych terminach), na 7 dni przed przeprowadzeniem warsztatów. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana na adres e-mailowy każdej ze szkół.

Dokumenty

647716-pdf-512
Regulamin
647716-pdf-512
Formularz zgłoszeniowy

 

Nasze programy i działania