Zadanie 1 – 2013/2014

„Papier, puszki i plastiki zbieraj w nasze pojemniki”

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z pkt. 6 ppkt. 6.2.  Regulaminu zadania nr 1 „Papier, puszki i plastiki zbieraj w nasze pojemniki” surowce oraz odpady powinny być zbierane selektywnie. Zapis ten oznacza, że poszczególne rodzaje surowców wtórnych i odpadów powinny być zbierane osobno, tak by zgodnie z pkt. 4 ppkt. 4.2. powyższego regulaminu możliwe było ich osobne zważenie i przyznanie punktów, w rozbiciu na poszczególne rodzaje.

W związku z powyższym informujemy, iż w przypadku stwierdzenia zmieszania surowców, pracownik PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. odmówi ich odbioru. Zmieszanie ze sobą poszczególnych rodzajów surowców wtórnych i odpadów uniemożliwia ich odrębne zważenie i przyznanie punktów, w podziale na rodzaj asortymentu.

Dokumenty

647716-pdf-512
Ranking
647716-pdf-512
Regulamin
647716-pdf-512
Formularz zgłoszeniowy

 

Nasze programy i działania