2009 KAŻDY ODPAD NIEBEZPIECZNY W ŚRODOWISKU JEST ZBYTECZNY

Spośród 30 nadesłanych prac komisja wybrała i nagrodziła następujące osoby:

  • I miejsce Mateusz Kurys klasa 3TE2 Zespół Szkół Elektronicznych
  • II miejsce Oskar Żak klasa Vc PSP nr 15
  • III miejsce Damian Sąpór, Adrian Płaza, Kamil Lis – Zespół Szkól Nr 2

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 12.02.2009r. w Sali konferencyjnej Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 76 o godz.10,00. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub faksowo za pośrednictwem dyrekcji szkół do których uczęszczają.

647716-pdf-512
Protokół z rozstrzygnięcia konkursu
Word-icon
Regulamin konkursu

 

Nasze programy i działania