2006 KONKURS „ZBIERAMY SUROWCE Z RADKOMEM…”

3,2 tony podlegających recyklingowi odpadów zebrali uczniowie w kolejnej edycji konkursu pt. „Zbieramy surowce z Radkomem, bo czyste środowisko jest naszym domem”.

W czwartek 11 stycznia w sali kameralnej radomskiej Resursy Obywatelskiej odbył się uroczysty finał konkursu. Wzięli w nim udział przedstawiciele 49 klas z 16 biorących udział w rywalizacji szkół z Radomia i okolic.

Przypomnimy, że zadaniem uczestników konkursu było zebranie jak największej ilości odpadów podlegających recyklingowi, czyli puszek po napojach i butelek PET z nakrętkami oraz szczególnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego zużytych baterii.

Jak podkreśla Dariusz Gołębiowski, specjalista do spraw edukacji ekologicznej w PPUH Radkom,  w ostatniej (trzeciej w 2006 roku) edycji konkursu uczniowie zebrali łącznie 3,2 tony odpadów, czyli dwukrotnie więcej, niż przeciętnie w poprzednich turach. Być może wpływ na ten rekordowy wynik miało to, że po raz pierwszy w kilkuletniej historii konkursu wprowadzono także klasyfikację indywidualną. Dla tych uczniów, którzy zebrali w swoich szkołach najwięcej odpadów PPUH Radkom ufundował nagrody – odtwarzacze mp3.

W klasyfikacji szkół I miejsce zajęli uczniowie z PSP Gzowice. W nagrodę pojadą na zorganizowaną przez Radkom wycieczkę na basen z wyżywieniem. II miejsce zajęła PSP Nr 1 w Radomiu (nagroda – wyjście do kina), a III PSP nr 24 Radom, której uczniowie otrzymali „wór słodyczy”.

W najbliższych dniach ogłoszone zostanie rozpoczęcie pierwszej tegorocznej edycji konkursu (jej finał odbędzie się tradycyjnie w czasie VII Forum Proekologicznego 21 marca 2007). Następna ma zacząć się w kwietniu i trwać do końca maja. Uczeń, który zbierze najwięcej odpadów w obu edycjach w nagrodę otrzyma komputer.

Zestawienie ilości surowców zebranych w konkursie „ZBIERAMY SUROWCE Z RADKOMEM BO CZYSTE ŚRODOWISKO JEST NASZYM DOMEM”
02.10. 2006 – 30.11. 2006

 

L.p.

 

Nazwa i adres szkoły

PUSZKI

KG

BATERIE

KG

BUTELKI
PET

KG

NAKRĘTKI

KG

RAZEM

KG

RAZEM

PUNKTY

MIEJSCE

1

PSP nr 24
ul Powstańców Śląskich 4
Radom

Klasa II B

4,9

16,5

180

23

224,4

3953,5

3

2

PSP nr 7
ul. Tybla 7/11
Radom

Klasa II A

10,3

10,5

151

8,9

180,7

3324

3

Publiczne Gimnazjum
w Przytyku

Klasa III c

2

27

29

560

Klasa I d

6

4,8

5,5

1

17,3

253

Klasa I a

8

4,3

26

2

40,3

693

Klasa I c

16

7,49

11

0,5

34,99

537,4

Klasa II a

8

8,06

7

1,5

24,56

348,1

Klasa I b

4

6,05

20

4,5

34,55

543

Klasa II d

14

1,1

23

5

43,1

706

Klasa II c

1

1,5

23

5

30,5

515

4

PSP nr 15
ul Kielecka 2/6
Radom

Klasa VI B

1

62,70

4,30

68

1290,5

5

PSP nr 18
Ul.Ofiar Firleja 14
Radom

Klasa VI B

2,30

19,30

21,6

227,5

6

Zespół Szkół Integracyjnych
Ul.Wierzbicka 81/83
Radom

Klasa

7

Publiczne Gimnazjum nr 10
Ul Długojowska 6
Radom

Klasa I i

0,8

8,74

51,67

2,3

63,51

1144,3

Klasa I e

1,25

7,98

14,44

1,71

25,38

395,9

Klasa I g

1,25

5,07

15,69

0,52

22,53

385,85

8

Zespół Szkół nr 2
ul. Lipska 2
Radom

Klasa II PP

15,2

6,6

30

1

52,8

899

9

PSP nr 1
ul.Odrodzenia 37
Radom

Klasa V C

294

294

5880

2

Klasa VI E filia

11,4

6,33

12

29,73

474,3

10

PSP w Gzowicach
Gzowice 30

Klasa III

7

9

524

24

564

10.795

1

11

ZS.Ogólnokształcących
w Brzózie ul. Al.Lipowa 4

Klasa II B

19,32

5,99

64,48

0,17

89,96

1640,15

Klasa III B

0,98

80,3

81,28

1620,7

Klasa I SP

3,25

3,46

4,7

0,3

11,71

178,85

Klasa II SP

0,82

1,41

3,9

0,54

6,67

106,5

Klasa III SP

3,25

7

0,42

10,67

174,6

Klasa Iva SP

0,74

1,15

9,85

3,97

15,71

239,45

Klasa Ivb SP

0,08

0,3

1,5

1,88

34,2

Klasa Va SP

3,02

2,74

17,7

0,82

24,28

430,8

Klasa V b

3,28

2,14

7,45

0,66

13,53

222,9

Klasa Via SP

0,56

0,46

30,2

1,26

32,48

623,3

Klasa VI b SP

0,72

7,12

0,36

8,2

151,4

Klasa I BG

1,66

2,26

8,18

0,39

12,49

213,05

Klasa IIa SP

5,64

3,45

51,05

3,77

63,91

1158,95

Klasa II a gim.

0,3

8,57

0,55

0,06

9,48

101,5

Klasa III a gim

0,56

0,56

8,4

Klasa III Bg

29

29

580

12

PSP nr 5
Ul.Sowińskiego 1
Radom

Klasa IV a

13,9

9,7

84,5

19,04

127,14

2090,7

Klasa VI b

2,4

29,2

73,5

46

151,1

2028

Klasa V b

21,28

17,13

3,8

42,21

574,4

Klasa V a

1,06

1,8

17,76

4,16

24,78

409,9

Klasa IV b

0,37

5,9

13,63

12,07

31,97

397,5

13

PSP nr 8
ul. Dzierzkowska
Radom

Klasa V A

10,9

35

2,4

48,3

821

14

Publiczne Gimnazjum Nr 13
ul. 25 czerwca 79
Radom

Klasa 1j

3,2

9,8

3

5,1

21,1

231,5

Klasa 1h

7,3

7,3

73

Klasa 2h

4,15

2,8

6,95

97,5

15

Publiczne Gimnazjum Nr 1
Ul.Staromiejska 11
Radom

Klasa 2j1

0,1

102

2,5

104,6

1071,5

16

Publiczne Gimnazjum Nr22
Ul.Rapackiego 24
Radom

Klasa I C

19,22

50,8

5,13

75,15

1233,85

Klasa I g

1,67

33,5

11,85

47,02

745,95

Klasa I B

0,98

40,2

3,79

44,97

832,75

17

PSP Nr 3
Ul.Sobieskiego 12
Radom

Klasa VI B

8,5

8

22

1

39,5

652,5

PUNKTACJA :
Puszka alum. 15 pkt
Bateria 10 pkt
Butelka Pet 20 pkt
Nakrętka 5 pkt

Protokół wyników rywalizacji indywidualnej konkursu „Zbieramy surowce z Radkomem, bo czyste środowisko jest naszym domem” na największą ilość zebranych surowców przez jednego ucznia placówki szkolnej biorącej udział w konkursie, wytypowanego przez szkołę.

L.p.

Nazwa i adres szkoły Imię i nazwisko
ucznia
1. PSP nr 7
Ul.Tybla 7/11
Radom
Sabina Fajdek klasa II a
2. Publiczne Gimnazjum
w Przytyku
Anna Suwalska klasa II d
3. PSP nr 18
Ul.Ofiar Firleja 14
Radom
Karolina Wożniak klasa VI b
4. ZS Ogólnokształcących
w Brzózie
ul Aleja Lipowa 4
Sylwia Bąk klasa2b gim.
5. PSP nr 15
ul Kielecka 2/6
Radom
Katarzyna Bocheńska klasa VI b
6. PSP w Gzowicach
Gzowice 30
Martyna Szymczak klasa III
7. PSP nr 24
ul Powstańców Śląskich 4
Radom
Adrianna Bińkowska klasa II e
8. Publiczne Gimnazjum nr 10
ul Długojowska 6
Radom
Mariusz Sobania klasa I i
9. PSP nr 1
ul.Odrodzenia 37
Radom
Ewa Kamińska klasa V e
10. PSP nr 3
Ul.Sobieskiego 12
Radom
Sandra Podlaska klasa 6 b
11. Zespół Szkół nr2
Ul.Lipska 2
Radom
Szczepan Gliński klasa II PP
12. Publiczne Gimnazjum nr 1
Ul.Staromiejska 11
Radom
Mateusz Pardela klasa 2j1
13. Publiczne Gimnazjum nr 13
Ul.25 czerwca 79
Radom
Jacek Krasowski klasa 1 j
14. Publiczne Gimnazjum nr 22
Ul.Rapackiego 24
Radom
Piotr Sołśnia klasa 1 a
15. PSP Nr 8
Ul. Dzierzkowska 9
Radom
Marcin Szajnowicz klasa V a
16. PSP Nr 5
Ul.Sowińskiego1
Radom
Piotr Sołdrzyński klasa IV a

Nasze programy i działania