2006 III EDYCJA KONKURSU „ZBIERAMY SUROWCE Z RADKOMEM…”

80 klas z 16 radomskich szkół podstawowych i gimnazjów weźmie udział w trzeciej już w tym roku edycji konkursu pt. „Zbieramy surowce z Radkomem, bo czyste środowisko jest naszym domem”, który organizuje PPUH Radkom sp. z o.o. Rywalizacja rozpoczęła się 2 października, a potrwa do 30 listopada.

Zadaniem uczestników jest zbiórka odpadów przeznaczonych do recyklingu, czyli puszek aluminiowych, butelek PET i nakrętek od nich oraz zużytych baterii. Odpady będą gromadzone w wystawionych w szkołach specjalnych pojemnikach, po zakończeniu akcji trafią do utylizacji w naszej firmie.

Klasa, która zbierze najwięcej surowców pojedzie na wycieczkę na basen do Kozienic, zdobywcy drugiego miejsca pójdą za darmo do kina, a laureaci trzeciego otrzymają „Wór słodyczy”.  Przewidziano też nagrody indywidualne: uczniowie, którzy zbiorą najwięcej odpadów w poszczególnych szkołach otrzymają odtwarzacze MP3. Być może właśnie wprowadzenie nagród indywidualnych zwiększyło zainteresowanie konkursem. O ile liczba szkół w dotychczasowych edycjach jest mniej więcej taka sama, to o połowę zwiększyła się ilość startujących klas.

Nasze programy i działania