Certyfikat ISO

Od listopada 2001 roku w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. jest wdrożony i utrzymywany system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 certyfikowany przez TÜV Rheinland Group.

Wdrożony w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) oparty jest na polskiej normie PN – EN ISO 14001:2015 „System zarządzania środowiskowego – wymagania i wytyczne stosowania” implementującej normę międzynarodową EN ISO 14001:2015.

PPUH RADKOM wprowadziło i stosuje system zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie:

  • gospodarka odpadami,
  • prowadzenie składowiska odpadów oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Aneks do Certyfikatu ISO 14001:2015 RADKOM
Certyfikat ISO 14001:2015 RADKOM Aneks do Certyfikatu ISO 14001:2015 RADKOM

Nasze programy i działania