Przebieg budowy ZUOK

Pozwolenie na budowę ZUOK
Wmurowanie aktu erekcyjnego ZUOK
ZUOK to tylko fragment układanki
Komisja Europejska przesuwa termin rozliczenia finansowego budowy ZUOK

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom