PIU – Jednostka Realizacji Projektu

W dniu 01.03.2007r. Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska powierzył funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO)  Panu Igorowi Marszałkiewiczowi – Wiceprezydentowi Miasta Radomia oraz funkcję Zastępcy Pełnomocnika ds Realizacji Projektu (V-ce MAO) Panu Marianowi Kozera – Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o.

Wraz z powołaniem nastąpił przydział obowiązków i odpowiedzialności związanych z realizacją inwestycji.

Z ramienia PPUH „RADKOM”:
od dnia 01.08.2007 funkcję Kierownika Jednostki Realizującej Projekt powierzono Panu Adamowi Sulidze – Wiceprezesowi PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

Obecny skład zespołu Jednostki Realizującej Projekt:

  • p. Agnieszka Kowalczyk
  • p. Monika Żaczkiewicz
  • p. Beata Gozdur
  • p. Marta Narożnik
  • p. Jerzy Stano

Powołano także Zespół Wspomagający pracę Jednostki Realizujacej Projekt w następujacym składzie:

  • p. Milena Faryna
  • p. Joanna Seliga
  • p. Jacek Grzegorzewski

Nasze programy i działania