Fundusz spójności

Projekt współfinansowany w 65% ze środków Funduszu Spójności.

Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy  obywatelami Unii Europejskiej.

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom