Co nowego w Projekcie

23.01.2004 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze z wyłonionym Konsultantem oraz Koordynatorem Projektu z ramienia NFOŚiGW, którego tematem było omówienie wstępnych założeń, dokumentów i analiz potrzebnych do przygotowania Dokumentacji Przetargowej dla Kontraktu na Roboty.

18.02.2004 r. Gmina Miasta Radom zorganizowała w Resursie konferencję dotyczącą gospodarki odpadami, na którą zaproszono przedstawicieli samorządów Ziemi Radomskiej. Integralną jej częścią było wystąpienie Wiceprezydenta Józefa Nity, w którym poruszone zostały m.in. istotne aspekty planowanej inwestycji, jak również cele i kierunki działań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego.

W dniu 13.12.2005 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umów z Wykonawcami Kontraktu nr 02 (FaberMaunsell) i Kontraktu nr 03 (Polimex Mostostal i SUTCO).

Informacja prasowa z uroczystości znajduje się pod poniższym linkiem:
informacja prasowa.

Informacje o postępie prac przy realizacji Kontraktu na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w ramach Projektu – „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”:

Nasze programy i działania