radkuś

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ RADKOM” Sp. z o.o. oferuje
sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby „radkuś”.

a„radkuś”  środek poprawiający właściwości gleby poprzez jej wzbogacenie
w substancję organiczną i składniki pokarmowe. Może byś stosowany w uprawach polowych,
warzywnych, sadowniczych a także w uprawach roślin ozdobnych
i trawników. Szczególnie polecany jest do stosowania do rekultywacji gleb.
Instrukcja stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby

„radkuś” posiada niezbędną

 Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G – 447/14
z dnia 16 lipca 2014r . zezwalającą na wprowadzanie w/w środka do obrotu

Sprzedaż radkuś’a prowadzona jest luzem w cenie 20 zł/Mg + 8% VAT

PROMOCJA!!!

cena 10 zł/Mg + 8% VAT

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ W KASIE PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

 

Sprzedaż prowadzona jest przy ul. Witosa 94 w Radomiu od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 do 15.00

Wypełnione „ZAMÓWIENIE ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO WŁAŚCIWOŚCI GLEBY:” wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta
przy ul. Witosa 94 w Radomiu.

 Szczegółowe informacje w zakresie sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby „radkuś”
uzyskają Państwo pod nr tel. 48/ 380 20 45

Nasze programy i działania