Kadra i struktura

Nasza załoga liczy 326 osób, w tym 105 kobiet i 221 mężczyzn. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych jest 83 osoby.
Pozostałą część załogi stanowią 243 osoby wykonujące prace fizyczne.
Funkcje kierownicze sprawuje 13 osób.

Nad całością prowadzonych prac czuwa i nadzoruje Zarząd w składzie:

  • Pan Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu
  • Pan Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Schemat organizacyjny

schemat 2019,03,19

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom