Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę olejów silnikowych. Zapytanie ofertowe dostawa olejów silnikowych

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę płyt drogowych. Zaproszenie do złożenia ofert na płyty drogowe

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji wagi samochodowej najazdowej o nośności 60 ton. Termin składania ofert przedłużony do dn. 12.10.2021r. Zapytanie ofertowe modernizacja wagi samochodowej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów elektrycznych. Zaproszenie do złożenia ofert (28.09.2020r.)

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę konserw mięsnych. Zaproszenie do złożenia ofert – konserwy 2021 – 2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego. Zapytanie ofertowe zakup sprzętu komputerowego

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości. Zapytanie środki czystości Formularz ofertowy środki czystości Formularz ofertowy środki czystości

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na serwis i obsługę centrali sygnalizacji pożarowej Algo-tec TM 6500 EN54-2&4 PROTEC. Zaproszenie do składania ofert (10.09.2021r.)

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych.  Zapytanie ofertowe opony 07.09.2021r

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę wywozu nieczystości ciekłych. Zaproszenie do złożenia ofert na transport ścieków

Nasze programy i działania