Przetargi 2023

Postępowanie 31/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa ładowarki teleskopowej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dbf8bc75-98c3-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Postępowanie 30/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa ładowarki po odbudowie. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4ca65db9-8d2d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Postępowanie 29/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu śmieciarka jednokomorowa na podwoziu trzyosiowym. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-21769218-8933-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Postępowanie 28/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy drutu do prasy. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-18991d4f-7c8b-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie 27/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa pojazdu bezpylnego typu śmieciarka z jednokomorową zabudową. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-52b31a14-7712-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie 26/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy taśm przenośnikowych z montażem. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-681aab79-76f4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie 25/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego RADKOM Sp. z o.o. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-63baa1fe-640a-11ee-9aa3-96d3b4440790  

Postępowanie 24/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa wynajmu, prania i  serwisu odzieży roboczej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-51870b87-6367-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie 23/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa remontu systemu załadunku kompostowni BIOFIX. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-becde967-6277-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie 22/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-747a81c0-4d42-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie 21/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa nowej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego wysypu. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-13c71caa-462e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie 20/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego RADKOM Sp. z o.o. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5f5ad68f-3cc0-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie 19/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa nowej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego wysypu. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-618f04dc-3c10-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie 18/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-512177be-2f79-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie 16/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e68b6ef0-2211-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie 17/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Usługa ochrony fizycznej osób i mienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-42c4ee8d-26e6-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie 15/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy drutu do prasy. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9568c15e-1bcd-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie 14/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa naprawy kół napędowych w kompaktorze. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-427f8b4d-10d4-11ee-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie 13/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy gazu ziemnego. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4527695d-10c0-11ee-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie 12/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1bd58e9c-102c-11ee-9355-06954b8c6cb9.

Postępowanie 11/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Usługa ochrony fizycznej osób i mienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19986cf0-0c0a-11ee-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie 10/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy gazu ziemnego. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-77700d79-0518-11ee-9355-06954b8c6cb9.

Postępowanie 9/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0decf47c-0433-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Postępowanie 8/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-49bb23a8-003d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Postępowanie 7/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ae80e76b-e01d-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie 6/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa rozdrabniania gabarytów. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c2869bed-df76-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie 5/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Usługa ochrony fizycznej osób i mienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3f2df77-de76-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Postępowanie 4/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa odbioru i zagospodarowania paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-85b57d78-d505-11ed-9355-06954b8c6cb9  

Postępowanie 3/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa kompaktora. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-324cf407-c48d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Postępowanie 2/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (03.03.2023r.)   SWZ (03.03.2023r.) Załączniki do SWZ nr 1 i 1a – Formularz ofertowy i cenowy Załączniki do SWZ – wersja edytowalna espd-request – JEDZ w wersji PDF i XML Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (31.03.2023r.) Informacja z otwarcia ofert […]

Postępowanie 1/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy worków na odpady Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP (06.02.2023r.) SWZ 06.02.2023r. Załączniki do SWZ wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ (13.02.2023r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (16.02.2023r.) Informacja z otwarcia ofert (16.02.2023r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (28.02.2023r.)  

Nasze programy i działania