Postępowanie 21/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa nowej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego wysypu.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-13c71caa-462e-11ee-a60c-9ec5599dddc1