Zbiórka zużytego elektrosprzętu

Za zorganizowanie systemu zbiorki odpadów komunalnych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych) odpowiedzialna jest Gmina Miasta Radomia. W ramach gminnego systemu odbioru odpadów mieszkańcy Radomia mogą ZSEE dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ul. Witosa 96.

Informacje nt. zasad postępowania ze ZSEE powstającym w gospodarstwach domowych: http://www.radom.pl/page/2927,elektrosmieci-wykaz-punktow-odbioru-zuzytego-sprzetu-elektrycznego-i-elektronicznego.html

Nasze programy i działania