Przeterminowane lekarstwa

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW ramach akcji „STARE LEKI DO APTEKI”. Przeterminowane lekarstwa są zbierane do specjalistycznych pojemnikach umieszczonych w 44 aptekach na terenie Radomia oraz w 5 aptekach na terenie byłego województwa radomskiego, skąd odbierane są co najmniej raz w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb. Odebrane odpady czasowo przechowywane są w pomieszczeniach rotacyjnego magazynu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, a następnie po zgromadzeniu partii wysyłkowej przekazywane są do specjalistycznej firmy w celu unieszkodliwienia.

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom