Odpady medyczne

PPUH „RADKOM” odbiera odpady medyczne z gabinetów lekarskich na podstawie zawartych umów. Powstające w gabinetach lekarskich odpady medyczne odbierane są wg ustalonego harmonogramu, a także na każdorazowe, pisemne bądź telefoniczne zgłoszenie, jednak co najmniej jeden raz w każdym miesiącu kalendarzowym. Odpady te transportowane są przy użyciu specjalistycznego pojazdu, i następnie przekazywane do unieszkodliwienia firmie posiadającej stosowne zezwolenia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nasze programy i działania