Baterie

Za zorganizowanie systemu zbiorki odpadów komunalnych (w tym odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych) odpowiedzialna jest Gmina Miasta Radomia. W ramach gminnego systemu odbioru odpadów mieszkańcy Radomia mogą niektóre rodzaje odpadów niebezpiecznych dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ul. Witosa 96.

Informacje nt. zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w gospodarstwach domowych: http://www.radom.pl/page/5197,odpady-niebezpieczne.html

Zużyte baterie zbierane są w szkołach w ramach konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”

Nasze programy i działania