Przyznane decyzje

Zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Decyzja Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR-R-6625/3/02 z dnia 31.12.2002r. – zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów zlokalizowanego w Radomiu – Wincentowie, zakwalifikowanego jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

Decyzja Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR-R-6625/3-1/02/03 z dnia 01.07.2003r. zmieniająca Decyzję Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR-R-6625/3/02 z dnia 31.12.2002r. – zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska odpadów,

Decyzja Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR-R-6625/4/04 z dnia 15.12.2004r. zmieniająca Decyzję Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR-R-6625/3/02 z dnia 31.12.2002r. – zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska odpadów.

Zezwalająca na odzysk i unieszkodliwianie

Decyzja Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR-R-6620/5/04 z dnia 28.09.2004r. zezwalająca na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzoną eksploatacją

  • odpady do unieszkodliwiania poprzez składowanie,
  • odpady do odzysku na składowisku,
  • odpady do odzysku na kompostowni.

Nasze programy i działania