Magazyn odpadów

W roku 1999 oddano do użytku rotacyjny magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Celem inwestycji było zapewnienie racjonalnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa gospodarki odpadami. Jego zdaniem jest poprawa pracy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych i składowiska odpadów, poprzez wyeliminowanie z całego strumienia odpadów tych, które są niebezpieczne lub problemowe. Budynek magazynowy posadowiony został na grubej, szczelnej płycie żelbetowej, wykonanej w kształcie wanny z izolacją z maty bentonitowej. Budynek składa się z sześciu pomieszczeń magazynowych – komór, w których odpady przechowuje w sposób selektywny.

Cztery z nich przeznaczone są do magazynowania odpadów niebezpiecznych, a dwie wykorzystuje się do gromadzenia odpadów pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, np. z katastrof komunikacyjnych. Każda z komór posiada specjalne zabezpieczenia na wypadek jakiegokolwiek wycieku substancji trujących. Substancje te w przypadku awarii zostałyby przechwycone przez specjalne studzienki odbiorcze. W pobliżu magazynu znajduje się zbiornik przeciwpożarowy wraz z separatorem olejów i benzyn. Rotacyjny magazyn odpadów niebezpiecznych i przemysłowych stanowi zaplecze techniczne i technologiczne kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Radomiu i regionie.

 

Nasze programy i działania