Uchwały

Uchwała Zarządu PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w instalacjach komunalnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu

adobereaderUchwała Zarządu nr 16 PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.  (obowiązuje od dnia 01.01.2020r)

 

Uchwała Zarządu PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w sprawie ustalenia Regulaminu przyjmowania i postępowania z odpadami w instalacjach komunalnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu

adobereaderUchwała Zarządu nr 18 PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. (obowiązuje od dnia 01.01.2021r.)
adobereaderUchwała Zarządu nr 19 PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. (obowiązuje od dnia 01.01.2021r.)

 

 

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom