Warsztaty komunalne dla gmin

NIEZBĘDNE DZIAŁANIA PRAWNE I LOGISTYCZNE W BUDOWIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

adobereaderRelacja z konferencji
(format: pdf)

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom