Prowadzone systemy zbiórki odpadów

Deponowanie odpadów na składowiskach było dotychczas rozwiązaniem najprostszym. Globalny efekt jest jednak taki, że aż 98 procent odpadów w Polsce trafiało na składowiska nie ulegając żadnemu odzyskowi, przetworzeniu ani wykorzystaniu. Powodowało to drastyczną degradację środowiska.

Aby proces ten przerwać Radom podjął inicjatywę wybudowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Istniejący już zakład jest jednym z największych w Polsce, oferującym jak najbardziej kompleksowe rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Dzięki niemu ilość odpadów deponowanych na składowisku zmniejszy się aż o prawie 80 procent w roku 2017, co pozwoli Gminie Radom na osiągnięcie unijnych wymogów.

W zakładzie odpady będą segregowane, a surowce możliwe do powtórnego przerobu odzyskiwane. Będzie produkowany kompost, wyodrębniana frakcja wykorzystywana m.in. do rekultywacji zdegradowanych terenów, będzie zakład przetwarzania zarówno odpadów elektrycznych, elektronicznych jak też innych, wielkogabarytowych i budowlanych.

W chwili obecnej w Radomiu prowadzona jest zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na frakcję mokrą i suchą (opakowaniową).

Linie technologiczne zakładu zostały przystosowane właśnie do przyjmowania odpadów mokrych, oraz suchych, z których koniecznie trzeba wydzielić szkło.

Odpady mokre są to substancje organiczne, ulegające biologicznemu rozkładowi. W każdym gospodarstwie domowym powstaje ich wiele. Stanowią je m.in. obierki warzyw, resztki owoców i warzyw, fusy od herbaty i kawy wraz z filtrami, skorupki jaj czy resztki po posiłkach.

Odpady suche (opakowaniowe) – to drobne odpady komunalne, które mogą być poddane recyklingowi, czyli powtórnemu wykorzystaniu lub przeznaczone do produkcji paliw alternatywnych. Są to m.in.: popularne PET-y czyli plastikowe butelki po napojach, folie, tworzywa sztuczne, papier, tektura, gazety, kartony po napojach, tekstylia, drewno, puszki, metal. Ważne jest byśmy z opakowań odkręcali nakrętki i wrzucali je do surowców, a same opakowania zgniatali. Jak juz wcześniej wspomniano odpady szkła opakowaniowego, czyli słoiki i butelki nie mogą trafić na linie segregacji razem z innymi odpadami suchymi. Dlatego wrzucamy je do biało – zielonych pojemników rozstawionych w całym mieście.

Nasze programy i działania