Decyzje administracyjne

Wykaz decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami

PPUH „Radkom” Sp. z o.o. w Radomiu posiada zaświadczenia o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 63 Gmin należących do radomskiego regionu gospodarki odpadami zgodnie z WPGO dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023.

Decyzja o wpisie do RDR

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom