ODPADY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu wspiera przedsiębiorców w czasach pandemii  COVID 19 poprzez nierealizowanie usług
i nienaliczanie opłat za odbiór odpadów przedsiębiorcom, którzy zgłosili czasowe
zawieszenie działalności w związku sytuacją w kraju.
Osoba do kontaktu telefonicznego  dla przedsiębiorców – 510 114 417

 

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom