Warsztaty ekologiczne

Gospodarka odpadami jest trudnym i kosztownym problemem naszych czasów. Mówi się, że są one najbardziej dokuczliwym produktem ubocznym naszej cywilizacji. Niezaprzeczalną prawdą jest, że odpady były, są i będą. Ale tylko od nas zależy czy ich góra nas nie zasypie… Jak można temu przeciwdziałać ? I w jaki sposób to robić?

W Radomiu problemem odpadów zajmuje się istniejąca od 1992 roku spółka miejska „RADKOM”. Głównym zadaniem „RADKOM”-u jest organizacja systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Radomia i gmin ościennych.

Spółka prowadzi składowisko odpadów komunalnych, na które rocznie trafia ponad 90 tysięcy ton odpadów. Aby zmniejszyć tę ilość „RADKOM” poprzez szeroko zakrojoną edukację ekologiczną mieszkańców a także poprzez organizację szkolnych konkursów o treściach środowiskowych, stara się zapobiegać powstawaniu odpadów i zmniejszać ich szkodliwość.

Jednocześnie „RADKOM” propaguje zasady segregacji odpadów i recyklingu surowców wtórnych, których wykształcenie u mieszkańców będzie miało diametralne znaczenie w momencie uruchomienia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Wszystkie działania podejmowane przez „RADKOM” mają na celu ochronę środowiska i poprawę jego stanu. Natomiast wszelkie starania, zmierzające do prawidłowego prowadzenia systemu gospodarki odpadami w mieście zaowocują w przyszłości czystszym i zdrowszym środowiskiem.

Dla nas i dla przyszłych pokoleń!

W celu propagowania postaw ekologicznych i zapoznania z powyższymi problemami młodzieży szkolnej organizujemy i przeprowadzamy na terenie Spółki warsztaty ekologiczne.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w takich zajęciach, prosimy o przesłanie pisma zawierającego następujące dane:

  • nazwa instytucji
  • proponowana data
  • ilość uczestników
  • osoba do kontaktu

na adres PPUH RADKOM Radom ul. Witosa 76 lub fax 048 384 76 07

Nasze programy i działania