Zadania konkursowe 2012/2013

logoradkom

Zadanie 1

„Papier, puszki i plastiki zbieraj w nasze pojemniki”

logoradkom

Zadanie 2

„Droga odpadów – recykling”

logoradkom

Zadanie 3

„Ekologia jest na lata, zdobądź wiedzę na warsztatach”

logoradkom

Zadanie 4

„Z Ekologią na Ty”

 

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom