Forum proekologiczne

Niewątpliwy sukces edukacyjny, jak również osiągnięte korzyści ekologiczne skłoniły naszą firmę do organizacji Proekologicznych Forum Dzieci i Młodzieży, które pokazały jak wiele młodzi ludzie mogą zrobić dla środowiska. Ta odbywająca się już od pięciu lat impreza na stałe wpisała się do kalendarza imprez szkolnych, odbywających się w I-szym dniu wiosny. Każde takie Forum połączone było zawsze z barwnym, ulicznym korowodem i stanowiło istotne wydarzenie w życiu ekologicznym miasta.

Zważywszy na to, iż nasza działalność dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży, staramy się promować ją w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami Radomia, licząc jednocześnie na odzew tych, którym zależy na poprawie stanu środowiska w naszym mieście. Stąd tez Spółka bierze udział we wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych i festynach, ukazując najlepsze sposoby postępowania z odpadami, Jednocześnie staramy się na bieżąco informować mieszkańców o aktualnie podejmowanych działaniach, utwierdzając Radomian w przekonaniu, że ani ich , ani nasze wysiłki nie idą na marne. Mamy nadzieję, że przyniosą one pożądane rezultaty w przyszłości, w postaci czystego środowiska, na czym niewątpliwie najbardziej nam zależy.

Nasze programy i działania