Archiwum autora: Milena Tomczyk-Mortka

Postępowanie 13/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa używanej ładowarki czołowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (08.10.2021r.)
SWZ 08.10.2021r.

Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

Wyjaśnienia treści SWZ (13.10.2021r.) 

Wyjaśnienia treści SWZ II (18.10.2021r.) 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (21.10.2021r.)

Informacja o złożonych ofertach (21.10.2021r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty (10.11.2021r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (19.11.2021r.)

Postępowanie 12/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa ładowarki czołowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (03.09.2021r.)

SWZ (03.09.2021r.)

Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

Wyjaśnienia treści SWZ (09.09.2021r.) 

Wyjaśnienia treści SWZ II (13.09.2021r.)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (16.09.2021r.)

Informacja o złożonych ofertach (16.09.2021r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.09.2021r.)